simplED™ CMS
sisällönhallinta

SimplED™ on sisällönhallinta ohjelma, jolla verkkosivujen sisällön ja rungon hallinta toimii raahaamalla elementtejä suoraan sisältöpohjalle. Sivupohjaa ei rakenneta erillisellä ohjelmalla vaan simplED™ sisältää kaiken. Lähtökohtana on ollut sivuston rungon ja sisällön nopea, helppo sekä monipuolinen muunneltavuus.

  • Sisällön muuttaminen tapahtuu suoraan sivupohjalle jolloin näet heti lopputuloksen muokatessa.
  • Sisältöelmenttejä voidaan luoda yksilöllisesti kulloiseenkin tarpeeseen.
  • Sivut rakennetaan hallintaruuduista, joiden responsiivisuutta ohjataan erillisillä asetuksilla.
  • Lisäosia voidaan rakentaa tai muokata jo valmiita järjestelmään sopivaksi.
  • Erillisillä monistettavilla pohjilla on mahdollisuus toistaa tiettyjä elementtejä halutuissa paikoissa sivua.

Lisäominaisuuksia rakennetaan varmasti jatkossa lisää.


Tämän ohjelman, sekä lukuisat siihen liitetyt lisäosat olen ohjelmoinut. Lisäksi jo tekemilleni sivuille olen rakentanut erityisiä lisätoimintoja asiakkaan tarpeisiin.
Tutustu myös näihin...

Pastellipiirros
A3

Pastellipiirros
A2

Muotokuva
Lyijykynä A3

Valokuvan
entisöinti